Atak
astmy?

Znaczenie wskaźnika dawek w inhalatorze

Astma i POChP to przewlekle choroby układu oddechowego. Wymagają długotrwałego leczenia. Stałe, nieprzerwane dostarczanie leków jest kluczowe dla kontroli choroby.

Data publikacji:

Data ostatniej aktualizacji:

Inhalatory – wynalazek przełomowy

Wprowadzenie w latach 50 XX wieku inhalatorów umożliwiło miejscowe podawanie leków bezpośrednio do oskrzeli, co spowodowało znaczne ograniczenie skutków ubocznych terapii i zdecydowanie poprawiło rokowanie pacjentów. Stanowiło to ogromny przełom w leczeniu chorób układu oddechowego.1

Obecnie dostępnych jest wiele rodzajów inhalatorów, różniących się parametrami technicznymi (inhalatory ciśnieniowe, proszkowe, ciśnieniowe aktywowane wdechem), wielkością, łatwością obsługi. Praktycznie każdy pacjent ma możliwość dobrania urządzenia tak, aby terapia była dla niego jak najbardziej komfortowa.

Czy w takim razie inhalator to wynalazek idealny?

Pod pewnymi względami na pewno tak. Jednak w przypadku inhalatorów – urządzeń zawierających nawet ponad 100 dawek leku, dużym problemem jest ocena, ile właściwie leku pozostało. Bywa, że zwykłe metody śledzenia ilości pozostającego w inhalatorze leku (tj. ocenianie wagi inhalatora, dźwięków, siły działania, smaku) nie dają obiektywnych wyników.2

Badania pokazują, że stosowanie prawie pustego bądź całkowicie pustego inhalatora przez pacjentów to bardzo częste zjawisko. Pacjenci często borykają się także z problemem związanym z określeniem adekwatnego czasu na wymianę inhalatora. Problemy te dotyczą ponad połowy chorych.1 Pacjenci nieśledzący ilości zużytych dawek leku mogą być narażeni na utratę pieniędzy (gdy inhalator za wcześnie trafia do kosza), bądź na potencjalne ryzyko dla zdrowia, gdy używają pustego inhalatora.2

Już od dłuższego czasu istnieje więc zapotrzebowanie na jakiegoś rodzaju miernik zawartości leku w inhalatorze .

Wskaźnik dawek – kolejny krok milowy w terapii chorób dróg oddechowych?

W niektórych inhalatorach pojawiły się już zintegrowane wskaźniki dawek. W różny sposób określają one ilość pozostającego w inhalatorze leku: dokładnie liczą spadek masy inhalatora względem użytej dawki lub mierzą przepływ leku przez dyszę inhalatora.1 Umożliwia to określenie ilości pozostałych w urządzeniu  dawek leku i uniknięcie groźnych dla zdrowia pomyłek, takich jak przyjmowanie leku z pustego  inhalatora.3

Wskaźnik dawek może np. mieć postać okienka w obudowie inhalatora, w którym wyświetla się ilość pozostałych dawek. Po wykonanej inhalacji wskaźnik pokazuje liczbę dawek zmniejszoną o liczbę wykonanych inhalacji.

Praktycznie 100% pacjentów stosujących inhalatory z wskaźnikiem dawki jest w stanie określić, kiedy wymiana inhalatora jest potrzebna.1 Okazuje się, że jest to nie tylko proste i efektywne narzędzie kontroli klinicznej, ale także potencjalny sposób obniżający koszty leczenia.3

Dowiedz się, czy Twój inhalator posiada wskaźnik dawek. Inhalatory, nawet te już istniejące na rynku, są stale udoskonalane, aby zwiększać komfort i bezpieczeństwo leczenia.

Tagi

inhalator astma, oznaczenia inhalator, jak używać inhalator, wskaźnik dawek, leczenie astmy

Materiał wewnętrzny Chiesi

1. Stein S.W. et al., Advances in Metered Dose Inhaler Technology: Hardware Development. AAPS PharmSciTech, Vol. 15, No. 2, April 2014
2. Conner J.B. et al., Improving Asthma Management: The Case for Mandatory Inclusion of Dose Counters on All Rescue Bronchodilators. Journal of Asthma, 2013; 50(6): 658-663
3. Price D.B. et al., Historical cohort study examining comparative effectiveness of albuterol inhalers with and without integrated dose counter for patients with asthma or chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Asthma and Allergy 2016:9 145–154