Atak
astmy?

Przewodnik po inhalatorach – inhalator ciśnieniowy

Data publikacji:

Data ostatniej aktualizacji:

Obecnie dostępnych jest wiele rodzajów inhalatorów, różniących się parametrami technicznymi (inhalatory ciśnieniowe, proszkowe, ciśnieniowe aktywowane wdechem), wielkością, łatwością obsługi. Praktycznie każdy pacjent ma możliwość dobrania urządzenia tak, aby terapia była dla niego jak najbardziej komfortowa. Chorzy na astmę często wybierają inhalatory ciśnieniowe tzw. pMDI (pressurized metered dose inhaler).  To rodzaj kompaktowych, przenośnych inhalatorów. Chory nie musi przygotowywać leku przed podaniem. Urządzenia te cechują się dużą powtarzalnością dawek i krótkim czasem inhalacji. Są wygodne w użyciu, łatwo mieszczą się w torebce lub w kieszeni pacjenta. Zastosowanie inhalatora zawierającego jako gaz nośnikowy hydrofluoroalkan (HFA-pMDI) pozwala na uzyskanie wysokiej, ponad 50% depozycji płucnej, co gwarantuje wysoką skuteczność terapii. Warto także zwrócić uwagę czy inhalator posiada licznik / wskaźnik dawek. Obecność licznika lub wskaźnika dawek wpływa na skuteczność terapii, ponieważ wielu chorych ocenia intuicyjnie ile leku zostało w inhalatorze. W większości popełniają błąd przeszacowując ilość dostępnego leku – co powoduje, że pod koniec używania danego inhalatora, zamiast leku wydostaje się gaz nośnikowy i terapia staje się nieskuteczna, co może prowadzić do zaostrzenia astmy (2,3).  Obecnie zalecane inhalatory pMDI powinny zawierać licznik lub wskaźnik dawek, a formulacja leku powinna być oparta o nowoczesne nośniki (np. HFA), które umożliwiają wysoką depozycję płucną, a przez to wysoką skuteczność kliniczną.

Prawidłowa terapia wziewna przy pomocy inhalatora pMDI (4)

Test inhalatora:

Przed pierwszym użyciem inhalatora, lub jeśli inhalator nie był używany przez 14 dni lub dłużej, należy wykonać test inhalatora w celu upewnienia się, że działa on prawidłowo.

Krok 1 – Zdjąć wieczko ochronne z ustnika.

Krok 2 – Trzymać pojemnik w pozycji pionowej z ustnikiem skierowanym do dołu.

Krok 3 – Skierować ustnik „od siebie” i stanowczo (mocno) nacisnąć górną część pojemnika z lekiem w celu uwolnienia jednego rozpylenia.

Krok 4 – Należy sprawdzić licznik/ wskaźnik dawek (jeśli jest)

Jak stosować inhalator pMDI:

  1. Zdjąć zatyczkę ochronną z ustnika i sprawdzić, czy ustnik jest czysty i pozbawiony kurzu lub innych zanieczyszczeń.
  2. Wykonać wydech tak głęboki i powolny, jak to możliwe.
  3. Trzymać pojemnik w pozycji pionowej, trzonem skierowanym do góry i następnie umieścić ustnik między wargami. Nie należy zaciskać na nim zębów.
  4. Wykonać głęboki i powolny wdech przez usta. Tuż po rozpoczęciu wdechu, stanowczo (mocno) nacisnąć górną część inhalatora w celu uwolnienia jednego rozpylenia leku.
  5. Wstrzymać oddech tak długo, jak to możliwe, a następnie wyjąć inhalator z ust i wykonać powolny wydech. Nie należy wykonywać wydechu do inhalatora.

W celu przyjęcia kolejnej dawki leku, inhalator należy trzymać nadal w pozycji pionowej przez około pół minuty, a następnie powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 5.

Czyszczenie inhalatora:

Ustnik należy zawsze utrzymywać w czystości. W tym celu, należy wyjąć metalowy pojemnik z plastikowej osłony, a ustnik należy przepłukać letnią wodą. Pozostawić do wyschnięcia w ciepłym miejscu.

Przygotował: dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Piśmiennictwo:

  1. Kulus M. et al. Alergia Astma immunologia 2016: 182-188
  2. Kerwin M.E. et al. Journal of Asthma and Allergy 2017:10 171–179
  3. David B Price et al. Journal of Asthma and Allergy 2016:9 145–154
  4. https://www.mp.pl/pacjent/astma/leczenie/53989,inhalator-cisnieniowy