Atak
astmy?

Kto leczy astmę?

Astma to choroba przewlekła, wymagająca stałej kontroli lekarza specjalisty. Jednak wielu pacjentów zadaje sobie pytanie: kto leczy astmę? Do jakiego lekarza zgłosić się z objawami: internisty, alergologa, a może pulmonologa? Oto, co warto wiedzieć na ten temat.

Data publikacji:

Data ostatniej aktualizacji:

Czy to na pewno astma?

Astma jest chorobą, za której objawami stoją przewlekły stan zapalny dróg oddechowych oraz nadreaktywność oskrzeli. Stąd biorą się objawy takie jak świszczący oddech, kaszel, duszności czy uczucie ścisku w klatce piersiowej.

Problem jednak w tym, iż takie symptomy pojawiają się również przy wielu innych schorzeniach – np. przy niewydolności lewokomorowej, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, odmie opłucnowej czy duszności pochodzenia psychogennego. Dlatego, aby potwierdzić, że dolegliwości, z którymi zmaga się pacjent, to na pewno astma, najczęściej wymagana jest pogłębiona diagnostyka.

Pojawia się więc pytanie, do jakiego lekarza zgłosić się z astmą? Na początek najlepiej wybrać się do lekarza pierwszego kontaktu, i to nie tylko przy objawach o dużej intensywności, z którymi kojarzone jest to schorzenie. Wbrew pozorom astma może przybierać również łagodniejsze postaci, a co za tym idzie, pozostać niezdiagnozowana przez długi czas. Tymczasem wdrożenie leczenia pozwala przejąć kontrolę nad chorobą i wyeliminować lub zminimalizować wszystkie przykre dolegliwości.

Jak wygląda diagnostyka astmy?

Podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu możesz się spodziewać, że zostanie przeprowadzony wywiad lekarski, a następnie specjalista wykona badanie fizykalne.

Podczas wywiadu w kierunku astmy mogą paść pytania o:

 

Osoby dorosłe zostaną również zapytane, czy w okresie dzieciństwa zmagały się z astmą – choroba mogła bowiem wejść w stan uśpienia i powrócić już po osiągnięciu pełnoletniości.

Badanie fizykalne polega na osłuchaniu pacjenta za pomocą stetoskopu. Najlepiej, gdyby miało miejsce w czasie epizodu kaszlu czy duszności.

Jeśli lekarz uzna, że istnieje prawdopodobieństwo, iż pacjent zmaga się z astmą, skieruje go na dalsze badania. Poza morfologią krwi i OB, być może zleci wykonanie spirometrii – to badanie pozwoli określić, czy występują zaburzenia wentylacji typu obturacyjnego. Jeśli zostaną wykryte, lekarz może zdecydować o podaniu leku odwracającego obturację oskrzelową. Pacjent może też zostać poproszony o wykonywanie samobadania zmienności szczytowego przepływu wydechowego (PEF) za pomocą pikflometru. Badania mogą być uzupełnione przez testy prowokacji swoistej przy zastosowaniu typowych czynników mogących wywołać napad astmy.

W kolejnym kroku, gdy wyniki będą wskazywać na astmę, lekarz ustali, jakie podłoże ma choroba – może być ono atopowe lub nieatopowe. To w dużej mierze zadecyduje o tym, jaki specjalista poprowadzi leczenie chorego na astmę.

Z astmą do alergologa czy pulmonologa?

Astma to choroba układu oddechowego. Jednak w bardzo wielu przypadkach – zwłaszcza u dzieci – ma ona podłoże alergiczne. U pacjenta, który wykazuje genetyczne predyspozycje do zapadnięcia na tę chorobę, pojawiają się ataki duszności, kaszlu i świszczącego oddechu, gdy nastąpi ekspozycja na konkretny alergen.

W takiej sytuacji leczenie może być prowadzone przez alergologa. Specjalista dodatkowo zleci wykonanie testów alergicznych – skórnych lub wziewnych – aby określić, jakie czynniki wywołują niepożądane reakcje. W niektórych przypadkach mogą być też przeprowadzone badania na określenie poziomu IgE.

Jeśli nie zostanie wykryte alergiczne podłoże astmy, pacjent może zostać skierowany do pulmonologa – lekarza, którego specjalnością są choroby układu oddechowego. On również może prowadzić pacjenta z astmą. Pulmonolog może być również specjalistą, do którego zwrócą się osoby z astmą o podłożu alergicznym – już po zdiagnozowaniu czynnika indukującego epizody astmy.

Warto też mieć świadomość, że wielu lekarzy łączy obie specjalności: pulmonologa oraz alergologa, co zapewnia pacjentowi kompleksową opiekę w ramach jednej wizyty. Należy też pamiętać, że chory na astmę  może się leczyć u obu tych specjalistów jednocześnie – regularne kontrole pozwolą zahamować przykre objawy i wyeliminować problemy z atakami astmy.

Stała kontrola przy astmie to podstawa

Wybór specjalisty, który będzie prowadził pacjenta z astmą, ma znaczenie. Jednak jeszcze istotniejsze jest przestrzeganie zaleceń lekarza co do przyjmowania leków oraz prowadzonego trybu życia. Przy trzymaniu się reguł określonych przez alergologa czy pulmonologa można prowadzić aktywne życie bez utrudnień – pod warunkiem regularnego kontrolowania swojego stanu zdrowia u lekarza.

Materiał wewnętrzny Chiesi
Konsultacja merytoryczna: Dr n.med. Małgorzata Pietrusińska