Atak
astmy?

Co to jest astma?

Data publikacji:

Data ostatniej aktualizacji:

Świszczący oddech, duszności, wrażenie ściskania w klatce piersiowej, kaszel – to typowe objawy, z jakimi wiąże się astma. Co to za choroba? Jak jest definiowana? Jakie są jej przyczyny? Poznaj odpowiedź na te pytania w naszym materiale.

Definicja astmy

Astma to choroba, która charakteryzuje się przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych. Co dokładnie ją wyróżnia?

To oznacza, że ma długotrwały charakter, a zmiany chorobowe postępują zazwyczaj w powolnym tempie, ale są nieodwracalne. Dzieje się tak m.in. z uwagi na zjawisko „remodelingu” dróg oddechowych następujące w wyniku choroby. Jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów, pojawiają się m.in. uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych, przerost gruczołów śluzowych oraz przerost mięśni gładkich oskrzeli. Pamiętaj jednak, że astmę można skutecznie kontrolować – będąc pod opieką lekarza i stosując się do zaleceń.

Oznacza to, że objawia się zróżnicowanymi symptomami, o zmiennym nasileniu i charakterze. Najbardziej typowe objawy astmy to świszczący oddech, duszność, uczucie ściskania w klatce piersiowej oraz kaszel. Wynikają one z problemów z wydechowym przepływem powietrza przez układ oddechowy.

Ze względu na przyczyny powstania wyróżnia się dwie odmiany astmy: atopową i nieatopową. Astma atopowa ma podłoże alergiczne – jest związana z nadmiernym wytwarzaniem się immunoglobuliny E. Immunoglobulina klasy IgE jest elementem swoistej odporności humoralnej, jedną z pięciu klas immunoglobulin występujących u człowieka. Przy astmie nieatopowej źródłem problemu nie są alergeny, a czynniki środowiskowe Ta druga najczęściej ujawnia się w wieku dorosłym, np. po przejściu infekcji dróg oddechowych.

Kto choruje na astmę?

Jak wynika z danych WHO, na świecie z astmą mierzy się ponad 339 mln osób 1. Ta liczba stopniowo wzrasta, dlatego schorzenie zalicza się już do grupy chorób cywilizacyjnych. To również najczęściej występująca choroba przewlekła u dzieci 2.

Szacuje się, że w Polsce na astmę chorych jest ok. 4 mln osób, z czego ponad połowa żyje z niezdiagnozowaną chorobą. Liczba chorych wzrasta, głównie w krajach wysoko rozwiniętych, co ma związek z industrializacją i coraz większą ekspozycją na alergeny. Jednocześnie podnosi się też poziom opieki medycznej nad chorymi na astmę. Wcześnie zdiagnozowana choroba, leczona przy pomocy odpowiednio dobranych środków, zazwyczaj nie jest uciążliwa dla pacjenta i nie ogranicza w znaczącym stopniu jego życia.

Czym objawia się astma?

Typowe objawy astmy są związane z upośledzeniem funkcjonowania układu oddechowego – przewlekłym stanem zapalnym i towarzyszącą mu nadreaktywnością oskrzeli. To prowadzi do epizodów ataków, podczas których pojawiają się:

Gdy choroba jest niezdiagnozowana i niekontrolowana, pacjent może również z dużą częstotliwością zapadać na choroby dróg oddechowych – w szczególności przeziębienia przechodzące w zapalenie oskrzeli.

Co warto podkreślić, astma może mieć różny przebieg – nie zawsze wiąże się ze stereotypowymi, silnymi atakami, w trakcie których pacjent ma poważne problemy z oddychaniem. To może powodować problemy z poprawnym zdiagnozowaniem choroby i opóźnieniem wdrożenia leczenia.

Skąd bierze się astma?

Powstawaniu astmy sprzyjają zarówno predyspozycje genetyczne, jak i czynniki środowiskowe. Te najważniejsze to:

Ponadto ataki astmy mogą być wywołane np. ekspozycją na zimne powietrze, silnymi emocjami, a także przyjmowaniem niektórych leków (np. aspiryny, beta-blokerów czy niektórych leków niesteroidowych).

Jak wygląda leczenie astmy?

Podstawą do prowadzenia leczenia astmy jest prawidłowo przeprowadzona diagnostyka. Jej kluczowe elementy to:

Aby określić, czy astma ma atopowe, czy nieatopowe podłoże, przeprowadza się punktowe alergiczne testy skórne oraz inne testy alergiczne. Zidentyfikowanie alergenu, który jest odpowiedzialny za powstanie astmy, to jeden z kluczowych elementów terapii.

Leczenie astmy przebiega głównie w oparciu o leki wziewne, których głównym zadaniem jest kontrola przebiegu choroby – adekwatnie do stopnia jej zaawansowania.

Reasumując: astma to przewlekła choroba, której nie można w 100% wyleczyć. Można ją jednak kontrolować i – po prawidłowym zdiagnozowaniu i wdrożeniu leczenia – nauczyć się żyć z nią normalnie.

Źródła:

  1. R. Krenke. Astma oskrzelowa – aktualny stan wiedzy. MEDYCYNA I PASJE, IV 2009, s. 2-11.
  2. W. Balińska-Miśkiewicz, Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u osób dorosłych. Farmacja Pol. 65(11), 2009, s. 794-796.
  3. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/asthma

 

Tagi

astma, czy to astma, badania na astmę, leki na astmę, inhalatory

Materiał wewnętrzny Chiesi
Konsultacja merytoryczna – dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.

  1. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/asthma
  2. https://www.europeanlung.org/pl/choroby-płuc-i-informacje/choroby-płuc/astma-wieku-dziecięcego