Atak
astmy?

Akcja motywacja – Jak się zmotywować do regularnego przestrzegania zaleceń lekarskich?

Bardzo często za zaostrzeniem choroby stoją niedopatrzenia i wybiórcze stosowanie się do zaleceń lekarza. To zrozumiałe, ale o tym problemie lepiej pamiętać - przy astmie kontrola i sumienność jest kluczem do sukcesu.

Data publikacji:

Data ostatniej aktualizacji:

Materiał wewnętrzny Chiesi

CHIESI/MWI/TTA/2021/11/99