Atak
astmy?

Astma a COVID 19 – Czy koronawirus wpływa na astmę?

Wiele osób chorych na astmę zadaje sobie to pytanie - czy koronawirus jest dla nich realnym zagrożeniem? Postanowiliśmy przybliżyć ten temat - posłuchaj!

Data publikacji:

Data ostatniej aktualizacji:

Materiał wewnętrzny Chiesi

CHIESI/MWI/TTA/2021/11/93