Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące serwisu, napisz do nas na poniższy adres: kontakt@totylkoastma.pl

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest CHIESI Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 134. czytaj więcej
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym w serwisie totylkoastma.pl. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ww. celu jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO tzn. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest właściwa obsługa osób kontaktujących się z nim przy pomocy formularza kontaktowego, w tym udzielenie odpowiedzi na kierowane pytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. CHIESI Poland Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz CHIESI Poland Sp. z o.o. Ponadto CHIESI Poland Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Przysługuje Ci prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych; c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: dpo@chiesi.com.