Atak
astmy?
CHIESI/MWI/TTA/31/4/2021

Liczy się
każdy
oddech.

Kontroluj astmę,
korzystaj z Życia.

Astma jest jedną z chorób cywilizacyjnych, na którą choruje ponad 339 milionów osób na świecie i około 4 miliony osób w Polsce.

Z właściwie zdiagnozowaną
i odpowiednio kontrolowaną można żyć komfortowo.